Pactul pentru Fiscalitate
Angela Roșca - Romanian Business Leaders, TaxHouse
Angela Rosca Angela Roșca are 19 ani de experienţă în consultanţa fiscală locala şi internaţională la Taxhouse, Andersen şi Ernst & Young şi experienţă în industrie în finanţe-contabilitate la Procter & Gamble. Ea este consultant fiscal autorizat de Camera Consultanţilor Fiscali şi are reputaţia de a oferi consultanţă adaptată cerinţelor impuse de fiecare afacere. Lucrând cu companii multinaţionale şi mari companii româneşti, ea a acordat consultanţă pentru restructurări fiscale şi impozitare directă şi indirectă pentru o serie largă de activităţi corporatiste, inclusiv fuziuni şi achiziţi, reorganizări, etc., pentru clienţi dindiverse industrii.Angela Roșca a fost implicată în varii proiecte legate de TVA european şi a fost detaşată în echipa de TVA a Andersen din Londra în 1999. Ea este lector şi speaker la numeroase conferinţe şi seminarii pe probleme economice şi fiscale, membru cheie al echipei care a fost consultată de Ministerul Finanţelor Publice pentru introducerea şi modificarea Codului Fiscal, precum şi membru activ în grupul de lucru pe probleme fiscale al Consiliului Investitorilor Străini din România.

Printre proiectele sale recente se numără structurări fiscale internaţionale pentru importante bănci multinaţionale, due diligence fiscal şi structurare fiscală pentru investiţii imobiliare de anvergură în România, consultanţă fiscală oferită unor companii multinaţionale din domeniul bunurilor de larg consum, companii de leasing, analiza tranzacţiilor din perspectiva TVA european, reprezentare fiscală pentru largi multinaţionale din domeniul farmaceutic şi bănci de investiţii globale active pe piaţa de capital din România, etc.

Angela Roșca este licenţiată a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi a programului de MBA al Institutului de Afaceri şi Administrare Publică a Universităţii Washington, Seattle, SUA.