Pactul pentru Fiscalitate
Conf. Dr. Cristian Socol - Academia de Științe Economice
Cristian Socol Titlul ştiinţific: doctor în economie
Experienţa profesională:
Perioada: octombrie 1999-prezent
Instituţia: Academia de Studii Economice
Funcţia: Preparator universitar, Asistent universitar, Lector universitar, Conferentiar universitarPerioada: octombrie 2006-octombrie 2008
Instituţia: Camera Deputaţilor
Funcţia: Consilier

Perioada: ocotombrie 2009-octombrie 2010
Instituţia: Preşedinţia Senatului
Funcţia: Consilier

Perioada: ianuarie 2013-prezent
Instituţia: Guvernul României, Cancelaria Prim-Ministrului
Funcţia: Consilier de stat

Membru al asociaţiilor profesionale: AGER, ASR
Premii acordate drept recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice:
• 2006 Diplomă de excelenţă Virgil Madgearu – pentru activitatea profesional-ştiinţifică de excepţie în ASE, 7 aprilie 2006
• 2006 Diploma de excelenţă – pentru cel mai bun curs de economia tranziţiei, acordată de Societatea Română de Statistică, Bucureşti
• 2006 Diploma Nicholas Georgescu Roegen – pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică economică, acordată de ASE Bucureşti
• 2004 Premiul “Cea mai modernă abordare a unei teme tradiţionale”, acordat de Asociaţia Generală a Economiştilor din România, Bucureşti
• 2004 Diploma Nicholas Georgescu Roegen – pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică economică în anul 2003, acordată de ASE Bucureşti
• 2004 Diploma Nicholas Georgescu Roegen – pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică economică în anul 2002, acordată de ASE Bucureşti
• 2004 Diploma de gratitudine, acordată de Facultatea de Economie Generală
• 2003 Diploma Nicholas Georgescu Roegen – pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică economică în anul 2002, acordată de ASE Bucureşti
• 2002 Diplomă de Excelenţă conferită de Asociaţia Generală a Economiştilor din România – pentru debut în publicistică şi cercetare