Pactul pentru Fiscalitate
Acad. Prof. Dr. Lucian Albu - IPE, Academia Română
Lucian Albu Cariera profesională și științifică:
• Absolvent al Academiei de Studii Economice (Facultatea de Facultatea de Cibernetică Economică şi Statistică), București (1977)
• Doctor în economie (1991), Academia Română
• Cercetător Științific I (din 1993) și Secretar Științific, Institutul Național de Cercetări Economice (1993-1994), Academia Română
• Cercetător Asociat (Fellow Researcher), CEPREMAP (Centre d'Etudes Prospectives d'Economie Mathématique Appliquées à la Planification), Universitatea Sorbona (1995)
• Cercetător Științific I, Institutul de Prognoză Economică (1996), Academia Română
• Profesor asociat (Honorary Visiting Professor), CEES (Centre for European Economic Studies), Universitatea din Leicester (1997-1998)
• Director, Institutul de Prognoză Economică (1998-2000), Academia Română
• Ministru, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Guvernul României (2000)
• Conducător de Doctorat (din 2001), Academia Română
• Director, Institutul de Prognoză Economică (1998-prezent), Academia Română
• Membru Corespondent, Academia Română (2009-2013)
• Academician (din 2013), Academia Română

Domenii de cercetare științifică:
• Teoria economică modernă şi macroeconomie non-lineară
• Modele ale economiei informale şi evaziunii fiscale
• Dezvoltare economică şi eficienţă
• Econometrie şi prognoză

Afirmare și recunoaștere:
Profesor Universitar Doctor şi Cercetător Ştiinţific gr. I
• Principala recunoaștere internațională constă în participarea la numeroase proiecte de cercetare internațională, finanțate de Banca Mondială, USAID, GDN, ACE-PHARE-Research, ACE-PHARE-Fellowship și PHARE, FP7, SEE (ClusterPoliSEE) etc.
• Membru în colegiile de redacţie și referent la aproximativ 20 reviste de specialitate (Economic Modelling, Economics of Transition, International Journal of Transdisciplinary Research, Economic Thought Journal etc.), dintre care 4 sunt cotate ISI
• Membru în peste 20 asociaţii sau organisme profesionale, din care 10 din străinătate (Adam Smith Institute, EGGE - European Network of Experts on Employment and Gender Equality Issues, în calitate de expert național, GDN - The Global Development Network, EcoMod - Global Economic Modeling Network etc.)
• Peste 50 de stagii de cercetare (din care 30 în cadrul schimburilor interacademice), în calitate de Honorary Visiting Professor, la institute şi universităţi prestigioase din Europa, China, Israel, Rusia, Taiwan și SUA, dintre care de lungă durată la:
- Centre d'Etudes Prospectives d'Economie Mathématique Appliquées à la Planification, Univ. Paris I (1995)
- Centre for European Economic Studies, Leicester Univ. (1997-1998)
• Invitat special (Key Note Speaker, Special Guest etc.) la numeroase conferinţe internaţionale organizate în ţară şi în străinătate (Hebrew Univ. of Jerusalem, septembrie 2008, Univ. din Bari, noiembrie 2010; PASCAL INTERNATIONAL OBSERVATORY, Brussels, mai 2011, Univ. Wuhan, mai 2013 etc.)
• Participarea la numeroase proiecte de cercetare internaționale și la conferințe de prestigiu, alături de economiști faimoși din străinătate, a facilitat publicarea în colaborare a unor cărți și studii, cum sunt cele realizate cu Klein L., Henin P-Y, Duchene G., Adair P., Hall S., Roudoi A., Eskin V., Charemza W, Bayar A., Kim B-Y., Haven E., Mayumi K., Marvin J., Giampietro M., Keen S., Chang T., Nef R., Pastore F. ș.a.
• Coordonator al cărții Non-linear Modelling in Economics – Beyond Standard Economics, Addleton Academic Publishers, New York, 2012, printre autorii căreia se află faimoșii Swamy P. A. V. B., Tavlas G., Hall S., precum și academicienii Iancu A.
• Publicarea sub coordonarea lui Klein L. a trei studii rezultate din proiectul Research on the Potential and Mechanisms of Long-Term Economic Growth in Transition Economies, USAID, Regional Think Tank Partnership Program, 2002-2005
• Distincţii internaţionale (cum este medalia de onoare acordată de către The Adam Smith Institute, London, October 2000).
• Publicarea de studii și capitole în cărți la edituri faimoase din occident precum: Springer-Verlag, Nova Science Publishers, Aldershot: Avebury UK, Brookfield USA, FrancoAngeli Editore ș.a.
• Participarea la organizarea a peste 40 seminarii şi conferinţe ştiinţifice
• Principala recunoaștere pe plan național constă în participarea la numeroase proiecte de cercetare finanțate prin competiție, cum sunt cele din proiectele CEEX, PNCDI-II, IDEI, precum și cele ale Institutului European din România
• Expert pe termen lung în două școli post-doctorale (SPODE)
• Expert pe termen lung, coordonator pentru două studii, în proiectul UE “Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale, de evaluare şi formulare de politici macroeconomice în domeniul convergenţei economice cu EU a Comisiei Naţionale de Prognoză”
(Perspectivele pieţei muncii din România în contextul Strategiei Europa 2020 și Creşterea contribuţiei comerţului exterior la realizarea convergenţei reale)
• Premiul Academiei Române “Petre S. Aurelian” pe anul 2000 pentru “Tranziţia economiei sau tranziţia ştiinţei economice?”
• Profesor asociat la University of Leicester (din 1997), Academia de Studii Economice (din 1998), Staffordshire University (din 2004), Universitatea Catolică din Leuven (din 2005) etc.
• Membru al Consiliului Fiscal (din 2010)
• Membru al Consiliului Statistic Național (din 2001) etc.
• Articole și interviuri pe teme economice publicate în presa scrisă, la radio, televiziune şi pe internet (Ziarul Financiar, Piața Financiară, HotNews, Money Channel, Televiziunea Cehă, TVR ș.a.)