Pactul pentru Fiscalitate
Prof. Dr. Nicu Marcu - cercetator INCE, Academia Română
Nicu Marcu Locul de muncă:
- Universitatea din Craiova - Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Departamentul Finanţe, Bănci şi Analiză economică - Profesor universitar doctor;
- Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice 'Costin C. Kiriţescu' (INCE) - Cercetător ştiințific I;
- Academia Română - Şcoala de Înalte Studii Doctorale - CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC DOCTORAT - domeniul Economie;
- Parlamentul Romaniei - deputat.

Experienţa profesională şi locurile de muncă relevante:
- 2014 - ABILITARE domeniul Economie - Institutul de Studii Doctorale, Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat- Academia de Studii Economice, Bucureşti;
- Din 2014 - CONDUCĂTOR ŞTIINȚIFIC DOCTORAT - domeniul Economie, Academia Română - Şcoala de Înalte Studii Doctorale, Bucureşti;
- Din 2014 - CERCETATOR STIINTIFIC I, Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice 'Costin C. Kiriţescu' (INCE), Bucureşti;
- 2012 - 2013 - PRORECTOR management economic şi financiar şi probleme sociale ale studenţilor, Universitatea din Craiova;
- Din 2012 - membru în CONSILIUL NAŢIONAL DE ATESTARE A TITLURILOR, DIPLOMELOR SI CERTIFICATELOR UNIVERSITARE (CNATDCU);
- 2012 - Prezent - profesor universitar

Recunoaşterea contribuţiilor ştiinţifice:
- Diplomă „Profesor emerit", Asociația Facultăților de Economie din România - AFER (2012)
- Membru de onoare al Consiliului Ştiinţific, Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu", Institutul de Prognoză economică (2012)
- Diplomă de onoare pentru rezultatele deosebite în cercetarea ştiinţifică aplicată în domeniul statistic, Societatea Română de Statistică (2011)