Pactul pentru Fiscalitate
Prof. Dr. Dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc
Valeriu Ioan Franc Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu” – INCE, Academia Română

- Director general adjunct al Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE);
- Director al Centrului de Informare şi Documentare Economică;
- Redactor-şef al publicaţiilor INCE.Experienţa profesională:
Perioada: 01.12.2001 – prezent
Funcţia: Director general adjunct
Activităţi şi responsabilităţi principale:
- Cercetător ştiinţific II-I, coordonarea generală a programului de cercetare al INCE – Academia Română (2001-2011); secretariatul ştiinţific şi coordonarea editorială a: programului prioritar ESEN (1 şi 2), programului economie şi cultură, proiectului Nicholas Georgescu-Roegen – Opere complete, Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a României – orizont 2025 (2003-2008), Raportului anual al dezvoltării umane (PNUD, ediţiile 2000-2002);
- Redactor-şef al publicaţiilor INCE;
- Coordonator de obiectiv în cadrul Programului Naţional de Cercetare CERES;
- Conducător de doctorat din anul 2003, domeniul economie;
- Director de proiect cercetare de excelenţă „Dezvoltarea durabilă a României în context european şi mondial" 2005-2008;
- Expert - wg 4, Proiectul de realizare a Strategiei naţionale de dezvoltare a cercetării ştiinţifice în România 2007-2013;
- Membru în CNATDCU – Comisia pentru domeniul economic (din 2004);
- Director al Centrului de Informare şi Documentare România - OECD (din 2005);
- Membru al Consiliului ştiinţific (din 2009) şi al Consiliului director (din 2010) al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă – Academia Română;

Perioada: 01.01.1990 - 01.12.2000
Funcţia: Cercetător ştiinţific III
Activităţi şi responsabilităţi principale:
- Coordonator de proiecte în domeniul valorificării gândirii economice naţionale şi mondiale; participant ca autor, coautor şi editor la proiectele fundamentale şi prioritare ale INCE - Academia Română; Schiţa trecerii la economia de piaţă în România; Strategia naţională de pregătire a aderării României la UE; Strategia Naţională de dezvoltare a României pe termen mediu; Raportul naţional al dezvoltării umane, Laureaţii Nobel în economie etc.;
- Redactor-şef al publicaţiilor INCE;
- Membru fondator al Centrului „Pierre Werner” de Studii şi Documentare România-Luxemburg; asistent naţional program ACE-PHARE.

Perioada: 04.12.1979 - 01.06.1989
Funcţia: Cercetător ştiinţific, Şeful Oficiului de Informare şi Documentare Economică pentru Comerţ Interior al MCI.
Activităţi şi responsabilităţi principale:
- Coordonator de lucrări pentru sisteme informatice şi informaţionale în comerţul interior; realizarea sistemului integrat de informare şi documentare al ramurii comerţ interior, coordonator al părţii române în Sistemul Internaţional de Informare Ştiinţifică şi Tehnică pentru Comerţ Interior; realizarea primului sistem de descriptori specializat multilingv şi a sistemului informatic de exploatare industrială a sa; coordonator al Oficiului de Informare şi Documentare pentru Comerţ Interior al MCI.

Perioada: 04.09.1976 - 01.11.1977
Funcţia: Economist
Activităţi şi responsabilităţi principale:
- Economist, specializarea informatică de gestiune; realizarea de analize de sistem şi implementarea de soluţii informatice pentru IBM 360/20 în gestiunea mărfurilor în comerţul interior.

Distincţii naţionale şi internaţionale, afilieri profesionale şi ştiinţifice, informaţii suplimentare:
- Cavaler al Ordinului Naţional „Serviciul credincios" al României (01.04.2004);
- Ofiţer al Ordinului Naţional „Pentru merit" al Marelui Ducat de Luxemburg (2006);
- Premiul Academiei Române "P.S. Aurelian" pentru lucrarea "Marketing şi cultură", 1999;
- Premiul „Victor Slăvescu” al Academiei Române pentru lucrarea „Despre criză cu discernământ şi fără mânie” (2012);
- Premiul Salonului Naţional de Carte Cluj-Napoca pentru cea mai bună carte economică a anului, respectiv lucrarea "Marketing şi cultură", 1997;
- Medalia comemorativă "Pierre Werner" Luxemburg, 1996;
- Diploma de excelenţă şi Medalia de argint a BNR şi Academiei Române pentru Programul "Laureaţii Nobel în economie şi limbajul economic noţional naţional", Bucureşti, 2001;
- Diploma de excelenţă şi Medalia "Personalitatea europeană a anului 2000" pentru contribuţia la integrarea României în Uniunea Europeană, conferită de Eurolink - House of Europe, Federation International des Maisons de L'Europe, iunie 2001;
- Distincţia culturală a Academiei Române pentru prezenţă în viaţa intelectuală românească şi ataşament faţă de opera Academiei Române, 2002;
- Diploma Extraordinară „pro egregia Vestro industria ad ampliandum humanam cognitionem", a Universităţii Internaţionale a Mării Negre, 2002;
- Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice a Republicii Moldova (septembrie 2004);
- Doctor Honoris Causa al Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu (2012);
- Diploma de excelenţă a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România pentru promovarea operelor de aur ale cercetării economice româneşti – colecţia Nicholas Georgescu-Roegen - Opere complete (2010);
- Distincţia „Meritul Academic” a Academiei Române pentru contribuţia remarcabilă la desfăşurarea activităţii ştiinţifice a Academiei Române;
- Premiul de excelenţă al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România, Asociaţiei Generale a Economiştilor din România şi al Societăţii Române de Statistică pentru reuşitele de excepţie în promovarea imaginii cercetării academice şi iniţiativa strălucită de a repune în circulaţie contribuţiile teoretice ale economiştilor români (2014);

Afilieri profesionale şi ştiinţifice:
- Preşedinte executiv al Asociaţiei Române de Marketing - AROMAR (din 2000);
- Membru al Academiei Europene pentru managementul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – Barcelona (1995);
- Secretar general al Comitetului Naţional Român al Distribuţiei (CRD), afiliat la AIDA - Bruxelles (din 2000);
- Vicepreşedinte al Academiei Europene de Cibernetică „Ştefan Odobleja", Lugano, Elveţia (2001);
- Membru în colegiile editoriale a peste 20 de reviste ştiinţifice din ţară şi din străinătate, printre care: Romanian Journal of Economic Forecasting (ISI);
- Director al revistei „Marketing-Management - studii, cercetări, consulting” (din 1990);
- Redactor-şef al revistelor „Romanian Journal of Economics”, „Romanian Economic Review” şi „Caiete Critice” (din 2002).